ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az alábbiakban az FM•Design („Szolgáltató”, „Farkas Milán”, „Én”, „Tervező”, „Designer”) általános szerződési feltételeiről, tervezési irányelveiről és tevékenységi köreiről olvashatsz, melyek minden megrendelésre, megbízásra érvényesek.

 

Ha Te, mint Megbízó („Ügyfél”, „Te”, „Megrendelő”) nem értesz egyet a szerződési feltételekkel vagy a tervezési irányelveimmel, akkor sajnos nem tudunk együtt dolgozni, vagy nem lesz megfelelő minőségű a közös munkánk eredménye, ezért kérlek figyelmesen olvasd át. Úgy vélem, hogy tisztességes, méltányos és ésszerű feltételeket szabtam, de természetesen ha valamelyik részével nem értesz egyet, azt kérlek a projekt kezdete előtt jelezd.

 

Felhívom a figyelmedet, hogy a feltételek egyes részei projektfüggőek, azaz esetenként módosulhatnak, ilyen esetben természetesen ezt azonnal jelzem feléd.

 

Jelen honlapon található minden tartalom (szöveg, kép, grafika, letölthető állomány, grafikai tervezés, elrendezés stb.) szerzői jogi védelmet élvez. Jelen honlapon található bármely tartalom csak az Interneten keresztül használható fel, a vonatkozó és alkalmazandó rendelkezések betartásával, és a forrás megjelölésével. Jelen honlapon található bármely tartalom harmadik személy vagy felhasználó részére semmilyen formában nem használható, nem sokszorosítható, nem terjeszthető, nem adható át, nem használható fel újra, nem módosítható, vagy egyéb módon nem tehető hozzáférhetővé a vonatkozó jogi korlátokon túl, kivéve a szerzői jogi szabályokban biztosított kivételek illetve az én előzetes írásos jóváhagyásom nélkül.

2.

JOGI STÁTUSZOM

Farkas Milán, szabadúszó tervezőgrafikus, alanyi adómentes, másodállású kisadózó vállalkozó vagyok.

 

Szolgáltató:

Nyilvántartási szám:

Adószám:

Közösségi adószám:

Telefon / Viber:

Skype:

E-mail:

 

 

Farkas Milán

51825320

68493497-1-38

HU68493497

+36 20 250 7 250

milan.skull

info@farkasmilan.hu

3.

TEVÉKENYSÉGI KÖR

Tervezőgrafikai szolgáltatások: logo, embléma, kis- és teljes arculati megjelenés, arculati kézikönyv, névjegykártya, levélpapír, boríték, mappa, szórólap, plakát, óriásplakát, leporelló, prospektus, katalógus, magazin, újság, könyv, meghívó, hirdetés, reklámtábla, megállító tábla, képeslap, étel- és itallap, roll-up, banner, zászló, molinó, webdesign és/vagy teljes weboldal kivitelezés, webbanner, animáció, nyomdai előkészítés és kivitelezés, stb.

 

Igazából minden, ami nyomtatott anyag, és majdnem minden, ami webes. Külön kérésre természetesen az elsőosztályú, minőségi nyomdai kivitelezés is megoldható, mivel kapcsolatban állok nyomdákkal, kivitelezőkkel.

4.

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KAPCSOLATTARTÁS

Telefonon és Skype-on szabadúszóként hétfőtől péntekig 18.00–22.00 között vagyok elérhető, azonban minden hivatalos megrendelést, kérést, megkeresést csak E-mailben fogadok, árajánlatot csak E-mailben küldök. Megrendelést, módosítást, tervezési utasítást vagy változtatást telefonon vagy Skype-on keresztül nem fogadok el. Ennek oka, hogy a munkafolyamat dokumentálva és visszakövethető legyen, ezzel is kizárva a félreértéseket. E-mailben történő kommunikáció esetén kérlek igyekezz minden szükséges információt és kérést a lehető legkevesebb levélen keresztül továbbítani, közölni.

5.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Az FM•Design tevékenységével kapcsolatos valamennyi szerződésére illetve megrendelésére jelen ÁSZF az irányadó. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Ptk., illetve a Szerzői jogi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény. Ptk.: A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény). A Felek egyöntetűen elfogadják, hogy mind a papír alapú, mind az elektronikus levelezést (E-mail) elfogadják az értesítések hivatalos formájának: megrendelés, visszaigazolás, lemondás, jóváhagyás, megrendelés módosítás, stb. eseteiben. Az így közvetített információk tárolása mindkét fél felelőssége. A Megbízó postacím, illetve e-mail cím változásából és technikai hibákból eredő, adódó károkért felelősséget nem vállalok.

6.

HATÁRIDŐK

Megállapodunk a teljesítési és fizetési határidőkben. A napokban megállapított határidőbe a kezdőnap nem számít bele. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le. Szabadúszóként kevesebb a munkaidőm, illetve a megfelelő minőségű kreatív munkához megfelelő mennyiségű tervezési idő is szükséges. A munka teljesítési ideje minden esetben a munkához és a tervezéshez szükséges minden anyag, adat, információ megfelelő módon és minőségben történő átadásától számítandó. A többszöri módosítási kérelem, a kommunikációs nehézségek, ünnepnapok és előre nem látható körülmények módosíthatják az előzetesen egyeztetett tervezési időt.

7.

SZERZŐDÉSKÖTÉS

Az általad megadott adatok alapján a elkészítem az egyedi árajánlatot, amely 30 napig érvényes.
A további információk, kérések, a tervezés során felmerülő plusz igények a megegyezés után is módosíthatják mind a tervezési időt, mind a munka költségét, melyről természetesen azonnal értesítelek.

 

A szolgáltatások díját minden esetben egyedileg tárgyaljuk és határozzuk meg.
A honlapomon (http://farkasmilan.hu) esetleg fellelhető bárminemű árlista minden esetben csupán tájékoztató jellegű, az nem minősül nyilvános üzleti ajánlatnak.

 

Az ajánlattól jelentősen eltérő kérések, plusz igények felmerülése esetén új árajánlatot készítek.

 

Fenntartom a jogot, hogy akár kiállított részszámla ellenében bármely esetben bizonyos százaléknyi előleget kérjek, vagy akár a munka teljes díját előre elkérjem.

 

A megbízás lemondása esetén az addig elvégzett részmunkát minden esetben ki kell fizetni!

 

Amennyiben a megrendeléstől eltérően grafikai többletmunka igény keletkezik, azt azonnal jelzem feléd és az aktuális grafikai tervezés óradíjamnak megfelelően felszámítom. Kérésednek megfelelően erről új árajánlatot is készíthetek.

 

8.

INTERNETES KÉPBANKBÓL TÖRTÉNŐ KÉPVÁSÁRLÁS

Amennyiben a megrendelés teljesítéséhez nem tudsz megfelelő minőségű képanyagot biztosítani, előzetes egyeztetés alapján jogosult vagyok internetes képbankból képeket beszerezni, azok felhasználási jogának megvásárlásával, vagy pedig fotóst bérelni. A képek szükségességéről és annak áráról a előzetesen tájékoztatlak, a képvásárlás vagy a fotós díját természetesen felszámítom.

9.

SÜRGŐSSÉGI FELÁR

Ha a szerződésben megállapított határidő lejárta előtt kéred a munka elvégzését, vagy pedig eleve általam rövidnek ítélt határidővel kéred a teljesítést, amennyiben a kérésed teljesítése lehetséges, jogosult vagyok a teljes munkadíj 50%-ától 100%-áig terjedő sürgősségi felárat felszámítani.

10.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A munkadíj megfizetése a Szolgáltató által kiállított számla ellenében, eltérő kikötés hiányában banki átutalással történik. A fizetési határidő a számlán feltüntetett határidő, általában 1-2 hét. Ezt kéretik betartani, vagy előzetesen jelezni az eltérő igényű fizetési határidőt.

 

Késedelmes fizetés esetén magánszemély Megbízó esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban új Ptk.) 6:48. §-a, míg az új Ptk. szerint vállalkozásnak minősülő Megbízó esetén az új Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot számíthatok fel, továbbá, amennyiben a fizetésről nem tudunk egymás között megegyezni, úgy harmadik személyt bízhatok meg követelésem behajtásával, amelyről írásban tájékoztatlak.

11.

TULAJDONJOG FENNTARTÁS

Az elkészült munka tulajdonjoga csak a munkadíj teljes kiegyenlítése után száll át a rád, mint Megbízóra, a design és/vagy nyomdai vagy digitális végtermék feletti tulajdonjogomat az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartom! A szerzői jogi védelem alá tartozó művek esetében a vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok téged, mint Megbízót, csak a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetnek meg.

12.

FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A szerződés megkötésével te, mint Megbízó kinyilvánítod és biztosítod, hogy a megrendelés szerződésszerű teljesítésével harmadik személy szerzői-, védjegy- vagy egyéb joga nem sérül.
Én ezt nem vizsgálom, jogsértés esetén nem felelek.

13.

SZERZŐI JOGOK

Az általam készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak. A szerzői jogok jogosultja kizárólag én vagyok, kapcsolódó személyi és vagyoni jogokat én birtoklom. A szerzői jog át nem ruházható, így az általam készített munkák szerzői jogát a munka elvégzése után is megtartom. Továbbá az elvégzett munkát referencia gyanánt a honlapomon és egyéb online vagy offline portfólióimban közzé tehetem.

 

A jelen honlapon található minden tartalom (szöveg, kép, grafika, letölthető állomány, grafikai tervezés, elrendezés stb.) szintén szerzői jogi védelmet élvez. Jelen honlapon található bármely tartalom csak az Interneten keresztül használható fel, a vonatkozó és alkalmazandó rendelkezések betartásával, és a forrás megjelölésével. Jelen honlapon található bármely tartalom harmadik személy vagy felhasználó részére semmilyen formában nem használható, nem sokszorosítható, nem terjeszthető, nem adható át, nem használható fel újra, nem módosítható, vagy egyéb módon nem tehető hozzáférhetővé a vonatkozó jogi korlátokon túl, kivéve a szerzői jogi szabályokban biztosított kivételek illetve az én előzetes írásos jóváhagyásom nélkül.

 

A munkadíj kiegyenlítését követően kizárólag a végtermékek képezik a Megbízó tulajdonát. Az általam készített forrásanyag – mint szellemi alkotás – minden esetben az én tulajdonom marad.

 

Neked, mint Megbízónak pusztán a munka teljesítése során létrehozott művekhez történő hozzáférési jogodon kívül még önmagában semmilyen felhasználási jogod nem keletkezik. A felhasználási jog nem kizárólagos, harmadik személyre át nem ruházható, át nem adható. A felhasználási jog semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magában. Bármilyen, írásban előre le nem fektetett felhasználás, módosítás esetén, vagy ha te, mint Megbízó egyébként megszeged a felhasználás szabályait, a súlyos szerződésszegést követsz el. Ebben az esetben érvényesíthetem a felmerülő káromat, továbbá alkalmazhatom a szerzői jog megsértésének egyéb jogi következményeit is.

 

Amennyiben mint Megbízó igényled a számítógépes szerkeszthető állományok, vázlatok és tervek átadását is, köteles vagy előzetesen, írásban erről engem tájékoztatni, és ez minden esetben külön megállapodással és árajánlattal jár.

 

Az általam készített munkákra a külön engedélyed nélkül elhelyezhetem a nevem, logom, honlapcímem, az elkészült munkát felhasználhatom, referenciaként bemutathatom a honlapomon és egyéb online vagy offline portfólióimban közzé tehetem.

 

14.

adatvédelem és ADATKEZELÉS

Minden tudomásomra jutott személyes adatot bizalmasan kezelek. Amennyiben te, mint Megbízó bármely személyes adatodat eljuttatod hozzám, azzal hozzájárulsz annak kezeléséhez.

 

Üzleti titokként kezelek rád vonatkozó minden olyan információt, melynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása az érdekeidet sértené.

 

Bővebb információ és az adatkezelés részletezése az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban olvasható.

15.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az új Ptk. valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) előírását tartják irányadónak.

 

A Felek a köztük keletkező vitás kérdéseket lehetőség szerint közös megegyezéssel kívánják rendezni, ebbe beleértve valamely közösen választott szakértő vagy más egyeztető fórum közreműködésével való megegyezést is. Amennyiben ez mégsem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a Felek – hatáskörtől függően – a Szombathelyi Járásbíróság / Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Fenntartom a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek aktualizálására, módosítására. A módosítás a honlapon történő közzétételkor azonnal hatályba lép.

HÍRLEVÉL

KAPCSOLAT

 

Telefon: +3620 250 7 250

E-mail: info@farkasmilan.hu

Skype: milan.skull

KÖVESS

 

Grafika, logo- és arculat tervezés, kiadványszerkesztés,
tipográfia, webdesign. És a többi, ami kimaradt.

A honlap az Adobe® Muse™ szoftverrel készült.

 

Impresszum

Általános szerződési feltételek

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Sütikezelési tájékoztató

ÁRAJÁNLAT KÉRÉSE

Űrlap küldése...

Sajnálom, valami hiba történt. Próbáld újra.

Köszönöm. Hamarosan válaszolok rá.