Alkalmazott Művészeti Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem

 

Kategória: Arculat

Tantárgy: Komplex Tervezés 1.

Szemeszter: 2010–2011 | 02

Témavezető: Nádai Ferenc, Orosz István

 

ALKALMAZOTT
MŰVÉSZETI INTÉZET

Az Alkalmazott Művészeti Intézet arculatának mindenkit meg kell szólítania. Tükröznie kell az intézet céljait, törekvéseit, hallgatóinak és oktatóinak gondolkodását, szellemiségét. Mindhárom szaknak (építőművész, formatervező és tervezőgrafikus) meg kell felelnie, valamint megújulásra is képes kell legyen, adaptálni lehessen minden felületre és célra.

 

Az arculat tervezése során előnyt élveztek a geometrikus formák egyszerű kivitelezhetőségük, kombinálhatóságuk és kreativitást, érzékfejlődés kifejező mivoltuk miatt.

 

Az Alkalmazott Művészeti Intézet emblémája – a fent felállított elvárásaimnak megfelelően – a három geometriai alapelem (háromszög, négyzet, kör) átértelmezett módosulataiból épül fel, melyek jól reflektálnak az intézetben oktatott három szakra (építész, formatervező, grafikus), valamint a vizuális kultúra hármasságára (tárgy, tér, kép).

 

Az embléma a három geometriai alapelemből építkezik: háromszögből, négyzetből és a körből. Ez a három alapelem jelképezi az intézetben oktatott három szakot.

 

A három alapformából alakult ki az Alkalmazott Művészeti Intézet rövidített nevének három betűje: a, m, i.

 

A végleges embléma a három elem optikai korrekciójával, egybeépítésével illetve csonkolásával jön létre. Az elemek külön-külön is működőképesek, de együtt adnak egyetlen kerek egészet.

 

A logo változatai

 

Színek

 

Tipográfia

 

Névjegykártyák, szakok szerint

 

Az alkalmazottak névjegykártyái egységesen jelennek meg. A szakok szerinti megkülönböztetés  formalakkos nyomtatással történik; a logoban mindössze az adott szak geometriai eleme jelenik meg színesben, a logo többi része (az intézet nevének kivételével) szín nélkül, formalakkal nyomtatva jelenik meg. Az egyetlen szakhoz nem köthető intézeti munkatársak névjegykártyáin a logo teljes színben jelenik meg.

 

Anamorfikus tértipográfia

 

Szorosan kötődnek az arculathoz az épület belső tereibe tervezett anamorf illusztrációk, melyek a térlátást kihasználva, egy adott nézőpontból állnak össze teljes látvánnyá.

 

Intézeti pavilon terve

Tervezők: Boros Eszter és Tóth Viktória építészek

 

Plakátok

 

Infografikák

 

Link

Megosztás: